Les Biblies de Ripoll. Estudi dels mss. vatic. lat. 5729 i París, BNF, lat. 6

Les Biblies de Ripoll. Estudi dels mss. vatic. lat. 5729 i París, BNF, lat. 6